Ban lãnh đạo
 • Trần Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983690574
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyền ngành Ngữ Văn

 • Giáp Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01699509990
  • Email:
   giaphienlucngan3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Ngữ Văn

 • Trần Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975773145
  • Email:
   trungthanhtu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Vật lý - Quản lý chuyên môn nhà trường.

Tin tức
Tin đọc nhiều