Ban lãnh đạo
 • Giáp Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0399509990
  • Email:
   giaphienlucngan3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Ngữ Văn

 • Leo Nhâm Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng, Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918668993
  • Email:
   nhambinh72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành Vật lý - Quản lý chuyên môn nhà trường.

 • Phạm Hồng Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915328712
  • Email:
   hongduongln2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyền ngành Địa lí

Tin tức
Tin đọc nhiều