Thông tin chi tiết:
Giáp Thị Hiền
Phó hiệu trưởng Giáp Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 30/04/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Địa chỉ Kim 2 - Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang
Điện thoại 01699509990
Email giaphienlucngan3@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên ngành Ngữ Văn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều