Thông tin chi tiết:
Phạm Hồng Dương
Hiệu trưởng Phạm Hồng Dương
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0915328712
Email hongduongln2@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyền ngành Địa lí

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều