Thông tin chi tiết:
Trần Văn Trung
Phó hiệu trưởng Trần Văn Trung
Ngày tháng năm sinh 20/07/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Địa chỉ Phượng khanh - Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang
Điện thoại 0975773145
Email trungthanhtu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Chuyên ngành Vật lý - Quản lý chuyên môn nhà trường.

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều