Thông tin chi tiết:
Ân Xuân Bảo
Họ và tên Ân Xuân Bảo
Ngày tháng năm sinh 26/11/1980
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều