Thông tin chi tiết:
Chu Thị Hường
Tổ phó chuyên môn Chu Thị Hường
Ngày tháng năm sinh 10/09/1987
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều