Thông tin chi tiết:
Đoàn Thị Liên
Họ và tên Đoàn Thị Liên
Ngày tháng năm sinh 06/02/1981
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều