Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Thật
Họ và tên Hoàng Thị Thật
Ngày tháng năm sinh 04/06/1984
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều