Thông tin chi tiết:
Lý Bá Thiện
Tổ phó chuyên môn Lý Bá Thiện
Ngày tháng năm sinh 09/06/1980
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều