Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Nghĩa
Họ và tên Nguyễn Đức Nghĩa
Ngày tháng năm sinh 02/10/1978
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều