Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa
Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1990
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều