Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Quyền
Họ và tên Nguyễn Thị Quyền
Ngày tháng năm sinh 08/11/1992
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều