Thông tin chi tiết:
Phan Thị Phượng(L)
Họ và tên Phan Thị Phượng(L)
Ngày tháng năm sinh 02/08/1988
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều