Thông tin chi tiết:
Trần Văn Kiên
Tổ trưởng chuyên môn Trần Văn Kiên
Ngày tháng năm sinh 19/04/1979
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Tổ Vật Lí - KTCN
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều