TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 3

Địa chỉ:  Thôn Phượng Khanh, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Email :  thptlucngan3@bacgiang.edu.vn

Điện thoại : 02043891217