Trường THPT Lục Ngạn số 3, 

Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.

Email: thptlucngan3@bacgiang.edu.vn

- Hiệu trưởng: Phạm Hồng Dương. SĐT: 0915328712.

- Hiệu phó: Giáp Thị Hiền. SĐT: 0399509990