Các văn bản công khai

 

-  Quy chế công khai

- Quyết định về quy chế công khai

- Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

- Công khai cam kết về chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

- Công khai cơ sở vật chất của nhà trường

- Công khi tài chính năm học 2021-2022

Mời bạn đọc tải về các tệp đính kèm để xem chi tiết

Quy-che-cong-khai 2021.doc

QĐ-QCCK.doc 

Biểu 9.docx

 Biểu 10.doc

 Biểu 11.docx 

Công khai DT QT TT 61 - LNg3-TC.xls 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều