LỊCH KIỂM TRA HỌC CHẤT LƯỢNG KỲ I. NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I. NĂM HỌC 2020-2021

Ngày, thứ

Buổi

Tiết

Môn, lớp

Thời gian làm bài

Thời gian giao đề

Thời gian tính giờ

Ghi chú

27/12/2020

(Chủ nhật)

Sáng

Thi kỹ năng nói tiếng Anh khối 11

Chiều

Thi kỹ năng nói tiếng Anh khối 10

28/12/2020

(Thứ Hai)

Sáng

1

Tin 12

45 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

 

2

Công nghệ 12

45 phút

8 giờ 10

8 giờ 15

 

Chiều

1

Sinh 11

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

2

Địa 11

45 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

3

GDCD 11

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

 

1

Sinh 10

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

2

Địa 10

45 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

 

3

GDCD 10

45 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

 

29/12/2020

(Thứ Ba)

Sáng

1

Văn 12

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

Đề Sở

2

Sử 12

45 phút

9 giờ 10

9 giờ 15

Đề Sở

3

Địa 12

45 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Đề Sở

Chiều

1

Văn 11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Đề Sở

2

Anh 11

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

Đề Sở

1

Lý 10

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

2

Tin 10

45 phút

14 giờ 20

14 giờ 25

 

3

Côngnghệ 10

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 25

 

30/12/2020

(Thứ Tư)

Sáng

1

Toán 12

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

Đề Sở

2

Lý 12

45 phút

9 giờ 10

9 giờ 15

Đề Sở

3

GDCD 12

45 phút

10 giờ 25

10 giờ 30

Đề Sở

Chiều

1

Văn 10

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Đề Sở

2

Anh 10

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

Đề Sở

1

Lý 11

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

2

Tin 11

45 phút

14 giờ 20

14 giờ 25

 

3

Côngnghệ 11

45 phút

15 giờ 20

15 giờ 25

 

31/12/2020

(Thứ Năm)

Sáng

1

Anh 12

60 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

Đề Sở

2

Hóa 12

45 phút

8 giờ 40

8 giờ 45

Đề Sở

3

Sinh 12

45 phút

9 giờ 55

10 giờ 00

Đề Sở

Chiều

1

Toán  11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Đề Sở

2

Sử 11

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

 

3

Hóa 11

45 phút

16 giờ 10

16 giờ 15

 

1

Toán 10

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Đề Sở

2

Sử 10

45 phút

15 giờ 10

15 giờ 15

 

3

Hóa 10

45 phút

16 giờ 10

16 giờ 15

 

Người đưa tin: Trịnh Thị Minh Tân

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều