Kế hoạch tổ chức cuộc thi: Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

Ngày 08/4/2021, Sở GD&ĐT Bắc Giang nhận được công văn số 11/TTKN của Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh về việc truyền thông tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021 dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 (Bảng Phổ thông) và Sinh viên (Bảng sinh viên).
Chi tiết mời các bạn xem tệp thông tin kế hoạch đính kèm.
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều