Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12): Ở cấp trung học phổ thông, Lịch sử được bố trí là một môn học trong tổ hợp khoa học xã hội. Ở giai đoạn này học sinh bắt buộc phải học 5 môn học lựa chọn trong 3 nhóm môn học (nhóm khoa học xã hội gồm 3 môn học: Lịch sử, Địa lý, Kinh ...
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội